DSC 2.8

Avskiljare med vagn med elektrostatisk filtrering med tvåstegs celler (joniserande + upptagningsområde) som kan kopplas till två ledade sugarmar i Depurex-serien eller till flexibla slangar med sugmunstycken.
Den kan utrustas med en start-/stoppanordning för automatisk drift med fotoresistor eller
elektromagnetisk sensor.

APPLIKATIONER:

  • Härdning
  • Laserskärning
  • Rök och oljedimma
  • Svetsning
  • Värmesvetsning av plastmaterial

Beskrivning

BEGÄR INFORMATION
Jag godkänner databehandlingen om Sekretess