DSO-C

Avskiljare med vagn och elektrostatisk filtrering med celler i två steg (joniserande + upptagningsområde) försedd med en vagn med oljeåtervinningstank.
Den kan utrustas med en ledad sugarm i Depurex-serien och/eller en slang med sugdysor.

APPLIKATIONER:

  • Härdning
  • Laserskärning
  • Rök och oljedimma
  • Svetsning
  • Värmesvetsning av plastmaterial

Beskrivning

BEGÄR INFORMATION
Jag godkänner databehandlingen om Sekretess