FÖRETAG

logo-dalpiteh-menu

ETT FÖRETAG, MÅNGA PERSONER TILL DIN TJÄNST

En grupp motiverade och entusiastiska människor bestämde
sig för att kombinera sin professionalism, erfarenhet,
tekniska kunskap samt energi för att skapa en säker,
smidig och flexibel företagsstruktur,
som säkerställer snabba tekniska lösningar för företag.

PROFESSIONALISM, ERFARENHET, TEKNIK OCH ENERGI

Dalpitech föddes ur en idé om att skapa en alternativ verklighet
för att slå in på en högteknologisk väg för att på ett innovativts
sätt skydda arbetstagares hälsa och miljön genom att konstruera
och tillhandahålla tekniska lösningar som uppfyller marknadens krav,
vad gäller luftföroreningar och buller.

 

Från 2014, för att garantera kundernas kontinuitet i service och kvalitet
av Indest-märket, har fått möjlighet att fortsätta produktionen genom att använda dem
kunskap och trettio års erfarenhet.

DALPITECH Srl

Via dell’Industria, 30
36010 Velo D’Astico – VI – Italia

marchi-accredia-qcb-italia_iso-9001-08

N. Certificazione: Q1962-15

Mission

VI GARANTERAR FUNGERANDE LÖSNINGAR OCH VÅR PASSION ÄR DRIVFJÄDERN

Tack vare vår tekniska erfarenhet och kunnande avseende konventionella tekniska lösningar, kan vi erbjuda mycket innovativa tekniska lösningar. Vi följer fullt ut gällande bestämmelser och tillgodoser alltid våra kunders behov på ett för dem tryggt sätt. Timing mellan försäljningsavdelningen, tekniska ledningen och produktionen samt service av högt specialiserade installatörer garanterar installationer av högsta kvalitet och ständigt utvecklade produktet, som säkerställer god miljö på arbetsplatsen.

Vision

Våra styrkor som alltid präglat oss är:

  • produkternas ständiga tillförlitlighet och effektivitet,
  • vår tekniska support som alltid är redo att snabbt svara på kundens alla behov samt
  • en kontinuerlig teknisk utveckling som ständigt ligger i framkant för att stödja kunder och samtidigt svara mot alltmer komplexa problem i industrier.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Ett företag, många personer till din tjänst.

Start typing and press Enter to search