Sekretess

Dalpitech S.R.L. har för avsikt att skydda din integritet och utveckla ny teknik för att ge dig nya, säkrare och mer intressanta online-upplevelser. Enligt art. 13 i lagdekret nr. 196/2003 ”Skydd av personer och andra ämnen rörande behandling av personuppgifter”, ger vi dig följande information.

Insamling av personuppgifter
Dalpitech S.R.L. samlar in personlig information, till exempel din e-postadress, ditt namn eller din adress. Information om din dator och din programvara samlas också in. Den senare informationen inkluderar: din IP-adress, den typ av webbläsare som används, domännamnet, åtkomsttid och webbplatsen du utgår från.
Denna information används av Dalpitech S.R.L. att tillhandahålla sina tjänster och producera statistik om allmän användning av webbplatsen. Tänk på att om du ger ifrån dig dina personuppgifter, till exempel i meddelandeområdet eller forum, kommer den här informationen också att vara tillgänglig för andra. Anmärkning: Dalpitech S.R.L. läser inte någon av dina privata online kommunikation. Dalpitech S.R.L. uppmanar dig att läsa sekretessinformationen även på de olika länkade sidorna. Dalpitech S.R.L är inte på
något sätt ansvarigt för att skydda sekretessen på webbplatser utanför sin egen.

Användning av personuppgifter
Dalpitech S.R.L. samlar in och använder din personliga information för de ändamål som anges på webbplatsen. Dalpitech S.R.L. kan också använda denna information för att kontakta dig för marknadsundersökningar eller tjänster som erbjuds på webbplatsen. Dalpitech S.R.L. säljer inte och överför inte heller på något sätt denna information till tredje part. Dalpitech S.R.L. kan från tid till annankontakta dig via sina partners kanaler gällande ett visst erbjudande som kan vara av intresse för dig, men även i detta fall kommer dina personuppgifter inte att överföras till tredje part. Dalpitech S.R.L. kan dela viss information med certifierade partners för utföra statistiska analyser, skicka e-post eller på annat sätt ordna leveranser. Också i detta fall är det förbjudet för dessa tredje parter att använda den information som finns i deras besittning för oförutsedda användningar som är externa för utförandet av deras tjänst som begärts av Dalpitech S.R.L. och de är skyldiga att hålla denna information konfidentiell.
 Dalpitech S.R.L. kommer inte på något sätt att göra din personliga information så som: ras, religion eller politisk övertygelse tillgänglig utan ditt uttryckliga samtycke.
 Dalpitech S.R.L. håller reda på vilka sidor våra kunder besöker på vår webbplats för att bestämma vilken tjänst som är mest efterfrågad. Denna statistik används
för att ändra innehållet på webbplatsen och tillhandahålla en mer inriktad tjänst. Dalpitech S.R.L. lämnar din personliga information endast om det krävs enligt lag eller om företaget i god tro anser att denna åtgärd är nödvändig för att a) följa lagliga krav, (b) försvara rättigheter eller egendom tillhörande Dalpitech S.R.L; och (c) i tillfälliga situationer för att skydda säkerheten hos användare av Dalpitech S.R.L. eller allmänheten.

Avlägsnande från registrerade användare
Användaren kan när som helst begära att tas bort från listan över registrerade användare och detta helt autonomt. När den väl är ansluten till Dalpitech S.R.L.-webbplatsen, finns funktionen ”Avregistrera”.
Eftersom den här funktionen orsakar fullständigt avlägsnande av all tillgänglig data är det inte möjligt att skicka ett e-postmeddelande för att bekräfta åtgärden.

Användning av cookies
Dalpitech S.R.L. använder cookies för att tillåta användaren att personifiera sitt besök på webbplatsen. En ”cookie” är en textfil som sparas på din dator från en webbsida.
Cookies kan inte användas för att smitta din dator med virus. Det primära syftet med cookies är att tillhandahålla en tjänst och spara tid för användaren.
Syftet med cookies är att berätta för webbservern att du har kommit tillbaka till en viss sida eller att hämta information om din adress för en försändelse. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. 
De viktigaste standardwebbläsarna accepterar cookies, men det är en inställning som du enkelt kan ändra. Om du bestämmer dig för att inaktivera cookies kan du inte surfa korrekt på den här webbplatsen.

Säkerhet för dina personuppgifter
Dalpitech S.R.L. säkrar din personliga information från obehörig åtkomst. Dalpitech S.R.L. säkerställer att din personliga information lagras i en säker, kontrollerad miljö som är skyddad mot obehörig åtkomst.

Ändringar i sekretesskyddet
Dalpitech S.R.L. kan ibland ändra dessa sekretessförklaringar pga ändringar som företaget begärt eller som användarna själva begärt.
 Dalpitech S.R.L. uppmanar dig att periodiskt granska dessa förklaringar för att hålla dig informerad om hur Dalpitech S.R.L. skyddar din information.

Kontakt
Dalpitech S.R.L. välkomnar eventuella synpunkter på sekretessskydd. Om du tror att Dalpitech S.R.L. inte följer det som anges i dessa anteckningar, kontakta Dalpitech S.R.L. på e-postadressen info@dalpitech.it. Vi kommer att göra allt för att omedelbart lösa problemet.

Start typing and press Enter to search