Användningsvillkor

VIKTIG INFORMATION:
För registrering och följdaktlig möjligheten att använda de tjänster som erbjuds på Dalpitech S.R.L. Det är nödvändigt att användaren accepterar följande Allmänna villkor för användningen av webbplatsen och ger sitt samtycke till behandlingen av hans personuppgifter efter att ha läst informationen enligt lagdekret 196/2003.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

1. Egenskap, innehåll på webbplatsen, upphovsrätt och registrerade varumärken
Webbplatsen och allt dess innehåll, inklusive varumärken, logotyper, ikoner, texter, etc., tillhör endast Dalpitech S.R.L. (nedan ”Företaget”) eller andra som tillhandahåller tjänster till företaget. De skyddas av italienska och internationella upphovsrättslagar. Programvaran som används på webbplatsen ägs av
företaget och skyddas av internationella upphovsrättslagar. Dalpitech S.R.L.-webbplatsen och hela dess innehåll får inte, även delvis, reproduceras, distribueras, säljas, överföras eller modifieras. Dalpitech S.R.L. och namnen på Dalpitech S.R.L. produkter, tjänster, grafik och logotyper är registrerade varumärken som
tillhör Företaget. Andra produkter, tjänster, namn på nämnda företag kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Dalpitech S.R.L.-webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som inte hanteras av företaget, vilka tillhandahålls som en enkel referens och för vars innehåll företaget inte kan hållas ansvarigt. Företaget ger ingen garanti och avstår från ansvar för detta. I händelse av att användaren bestämmer sig för attkonsultera dem gör han det på egen risk.

2. Användning av webbplatsen tillhörande Dalpitech S.R.L

Dalpitech S.R.L.-webbplatsen får inte användas på något sätt för att skicka pornografiskt material, eller i alla fall förolämpa känslan av gemensam blygsamhet, eller mer allmänt, för olagliga ändamål. Reproduktion, modifiering, duplicering, kopiera, distribution, försäljning eller annat utnyttjande av webbplatsen för
kommersiella ändamål är förbjuden. Det är tillåtet att ladda ner och skriva ut ett exemplar av materialet på webbplatsen för personlig användning och syften som inte är spekulativa. Obehörig användning av webbplatsen och materialet som den innehåller, utgör en överträdelse av gällande lagar om immateriella
rättigheter. Användaren förbinder sig att behålla alla indikationer på varumärkena och upphovsrätten som finns på material som laddas ner eller kopieras. Användning av dessa material på någon annan webbplats är förbjuden

3. Ålder och ansvar för användaren

Användaren måste vara myndig och ha förmågan att agera som är nödvändig för att använda denna webbplats för att acceptera dessa Allmänna Villkor och att ta eventuellt ansvar i samband med användningen av webbplatsen. Användaren som registrerar sig är skyldig att bara ange sina personuppgifter och garanterar att de är sanna, korrekta och uppdaterade. Du bekräftar att du är ansvarig för användningen av webbplatsen av dig själv eller av den som använder dina personuppgifter.

4. Undantag från garantin

Dalpitech S.R.L.-webbplatsen tillhandahålls av bolaget ”som den är”. Företaget och dess leverantörer ger ingen garanti för webbplatsens funktion, exaktheten, fullständigheten och tillförlitligheten hos den information, material och produkter som finns där. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar ger
företaget inga underförstådda eller uttryckliga garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

5. Ansvarsfriskrivning

Företaget ansvarar inte för skador av något slag som uppkommer på grund av användningen av webbplatsen, inklusive direkta, indirekta, oavsiktliga och följdskador.

6. Reglerande lag

Den italienska lagen är tillämplig på dessa allmänna villkor.

7. Ändringar i Allmänna villkor

Företaget förbehåller sig rätten att ändra webbplatsen och dessa Allmänna villkor när som helst. Ändringar kommer att meddelas på Dalpitech S.R.L.-webbplatsen, och utan att det påverkar användarens rätt till återkallande, kommer man att fortsätta använda webbplatsen enligt den modifierade versionen av de allmänna villkoren.

8. Ytterligare villkor

Ytterligare villkor än de här kan gälla för försäljning av varor och tjänster eller användning av andra delar av webbplatsen: Användaren härmed förklarar att följa dessa övriga villkor och bestämmelser.

Start typing and press Enter to search