ASPIREX

Självbärande ledade sugarmar som används med väggmontering eller med en stödkolonn i centraliserade
system eller kopplade till en elfläkt för sugning och direkt utsläpp utomhus.
Med tillägg av en förlängning kan armens räckvidd nå 9 meter.
Tillgängliga i ATEX-versionen för användning i potentiellt explosiva miljöer.

APPLIKATIONER:

 • Härdning
 • Laserskärning
 • Lösningsmedelsångor (VOC)
 • Lukter
 • Polering
 • Rök och oljedimma
 • Slipning
 • Slipning
 • Svetsning
 • Transport av material (t ex. slagg)
 • Värmesvetsning av plastmaterial

Beskrivning

BEGÄR INFORMATION
Jag godkänner databehandlingen om Sekretess