DSO

Modulbaserad elektrostatisk avskiljare som huvudsakligen används i centraliserade system.
Filtersystemet består av elektrostatiska celler i två steg (joniserande och upptagningsområde) som är lätta att rengöra och som inte behöver reservdelar.
Beroende på behoven hos den installerade eller planerade kanalen måste avskiljarens användbara flöde beräknas.

APPLIKATIONER:

  • Härdning
  • Laserskärning
  • Rök och oljedimma
  • Svetsning
  • Värmesvetsning av plastmaterial

Beskrivning

BEGÄR INFORMATION
Jag godkänner databehandlingen om Sekretess