DAF 300

Bärbar avskiljare med elektrostatisk filtrering med en kompakt cell (joniserande + upptagningsområde) som kan kopplas till ledade sugarmar i Depurex-serien eller sugdysor med mekaniskt stöd.
Den kan användas på driftmaskiner och i bearbetningscentraler med tillägg av en förvåtavskiljare och en oljeåtervinningstank.
Även indikerat för sugning av rök i guldsmedsektorn från värmebehandlingar (ugnar).

APPLIKATIONER:

  • Härdning
  • Laserskärning
  • Rök och oljedimma
  • Svetsning
  • Värmesvetsning av plastmaterial

Beskrivning

BEGÄR INFORMATION
Jag godkänner databehandlingen om Sekretess