DC

Modulbaserad avskiljare med kol som huvudsakligen används i centraliserade system. Det består av mekaniska, syntetiska filter och paneler med aktivt kol i korn.
Beroende på behoven hos den installerade eller planerade kanalen måste avskiljarens användbara flöde och den nödvändiga kolmängden beräknas.

APPLIKATIONER:

  • Laserskärning
  • Lösningsmedelsångor (VOC)
  • Lukter
  • Svetsning
  • Värmesvetsning av plastmaterial

Beskrivning

BEGÄR INFORMATION
Jag godkänner databehandlingen om Sekretess