BA 1200

Fast bänk utrustad med en robust arbetsplatta med suggrill på 1200×800 mm.
Den kan förses med skyddsskiljeväggar eller insugsskiljeväggar försedda med ribbor som motverkar flisornas studseffekt.
Den används huvudsakligen i anslutning till centraliserade eller modulbaserade filtrerande sugsystem.

APPLIKATIONER:

  • Lösningsmedelsångor (VOC)
  • Lukter
  • Polering
  • Slipning
  • Slipning
  • Svetsning
  • Värmesvetsning av plastmaterial

Beskrivning

BEGÄR INFORMATION
Jag godkänner databehandlingen om Sekretess