AVANCERAD OCH VINNANDE reningsteknik!

Detta är ett ”ANMÄRKNINGSVÄRT” exempel på tillämpning på oljedimma i vår AVSKILJARE MOD. DSO-EC 2.0 finns med i tidningen ”Tecnologie Meccaniche”.

I så fall ökas den med en dubbel elektrostatisk filtrering för att garantera en högre effektivitet! Alltid med sikte på total flexibilitet och personanpassning enligt våra kunders önskemål.

Faktum är avskiljaren med vagn DSO-EC 2.0 är lämplig för utsugning av rök och damm som genereras under olika produktionsprocesser i olika arbetsmiljöer.
Tack vare möjligheten för anslutning av ledade armar eller slangar utrustade med sugmunstycken, föreslås tillämpningen särskilt för sugprocesserna och filtreringen av oljedimma härrörande från den mekaniska
bearbetningen av verktyg eller svarvar, där det är svårt eller omöjligt att fånga upp och filtrera med fasta centraliserade system.

Vi står alltid till tjänst med information, kontakta oss!

Start typing and press Enter to search